Visa du lịch

Visa du lịch

Visa này cho phép bạn du lịch đến Úc, thăm gia đình và bạn bè, hoặc cho các hoạt động kinh doanh ngắn hạn.

Visa du lịch (visa 600)

  • Bạn có thể đến Úc trong thời gian đến 12 tháng.
  • Bạn phải có một ý định thực sự để đến thăm Úc như một khách du lịch hoặc thăm các thành viên gia đình.
  • Bạn phải đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và được yêu cầu chứng minh đủ tiền trong suốt chuyến thăm Úc.

Visa làm việc và du lịch (visa 462)

Visa tạm trú này khuyến khích sự trao đổi văn hóa và mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Úc và các nước đối tác đủ điều kiện.

  •  Dành cho những người từ 18 đến 30 tuổi, những người muốn du lịch và làm việc tại Úc trong tối đa một năm.
  • Bạn có thể học tối đa 4 tháng.
  • Bạn chỉ có thể làm việc trong sáu tháng với một chủ doanh nghiệp.
  • Nếu bạn làm ba tháng làm việc visa 462 được đề cử, bạn có thể đủ điều kiện xin visa làm việc lần thứ hai.

Visa làm việc kỳ nghỉ (visa 417)

Visa này cho phép những người từ 18 đến 30 tuổi có hộ chiếu từ một quốc gia đủ điều kiện hoặc công dân Canada, Pháp và Ireland từ 18 đến 35 tuổi có thể du lịch dài hạn lần đầu tiên và làm việc ở Úc. Visa 417để giúp những người trẻ có việc làm trong thời gian du lịch tại Úc.

  • Bạn có thể đi học tối đa 4 tháng.
  • Bạn chỉ có thể làm việc cho cùng một nhà tuyển dụng trong sáu tháng.
  • Nếu bạn đã hoàn tất ba tháng với một việc làm cụ thể, bạn có thể đủ điều kiện xin visa làm việc lần thứ hai
Please complete an obligation free online assessment or book a consultation with our experienced migration agents.