Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Di Trú

AETC Consulting Group Pty Ltd được cô Trâm Lê (Tracey) – MARN 0962676 sáng lập. Chúng tôi là đại diện di trú có đăng ký Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú (OMARA) và luật sư với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn nhập cư tại Úc...

Kháng Cáo Quyết Định Visa (AAT)

Khi đương đơn bị từ chối hoặc hủy visa, hầu hết thời gian, họ có quyền kháng cáo quyết định của Bộ Di Trú (DHA). Tòa phúc thẩm hành chính (AAT) sẽ xét lại các sự kiện, luật pháp và chính sách có liên quan...

Giáo Dục

AETC là một đại lý giáo dục cho nhiều trường đại học và viện nghiên cứu của Úc. Chúng tôi có thể hỗ trợ với việc sắp xếp khóa học, thay đổi các khóa học hoặc...

ĐẦU TƯ

Úc là một quốc gia ổn định và có rủi ro đầu tư thấp do nền kinh tế vững mạnh, các ngành công nghiệp năng động và mối quan hệ chặt chẻ với thế giới...

BẢO HIỂM

Bảo hiểm sức khỏe sinh viên và du khách nước ngoài. Du học sinh và du khách được yêu cầu phải có bảo hiểm y tế và bệnh viện trong khi học hoặc du lịch...

Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Liên Lạc Chúng Tôi

  Di Trú

  AETC Consulting Group Pty Ltd được cô Trâm Lê (Tracey) – MARN 0962676 sáng lập. Chúng tôi là đại diện di trú có đăng ký Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú (OMARA) và luật sư với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn nhập cư tại Úc...

  Kháng Cáo Quyết Định Visa (AAT)

  Khi đương đơn bị từ chối hoặc hủy visa, hầu hết thời gian, họ có quyền kháng cáo quyết định của Bộ Di Trú (DHA). Tòa phúc thẩm hành chính (AAT) sẽ xét lại các sự kiện, luật pháp và chính sách có liên quan...

  Giáo Dục

  AETC là một đại lý giáo dục cho nhiều trường đại học và viện nghiên cứu của Úc. Chúng tôi có thể hỗ trợ với việc sắp xếp khóa học, thay đổi các khóa học hoặc...

  ĐẦU TƯ

  Úc là một quốc gia ổn định và có rủi ro đầu tư thấp do nền kinh tế vững mạnh, các ngành công nghiệp năng động và mối quan hệ chặt chẻ với thế giới...

  BẢO HIỂM

  Bảo hiểm sức khỏe sinh viên và du khách nước ngoài. Du học sinh và du khách được yêu cầu phải có bảo hiểm y tế và bệnh viện trong khi học hoặc du lịch...

  Dịch Vụ Của Chúng Tôi

  Liên Lạc Chúng Tôi

   Di Trú

   AETC Consulting Group Pty Ltd được cô Trâm Lê (Tracey) – MARN 0962676 sáng lập. Chúng tôi là đại diện di trú có đăng ký Sở Đăng Ký Đại Diện Di Trú (OMARA) và luật sư với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn nhập cư tại Úc...

   Kháng Cáo Quyết Định Visa (AAT)

   Khi đương đơn bị từ chối hoặc hủy visa, hầu hết thời gian, họ có quyền kháng cáo quyết định của Bộ Di Trú (DHA). Tòa phúc thẩm hành chính (AAT) sẽ xét lại các sự kiện, luật pháp và chính sách có liên quan...

   Giáo Dục

   AETC là một đại lý giáo dục cho nhiều trường đại học và viện nghiên cứu của Úc. Chúng tôi có thể hỗ trợ với việc sắp xếp khóa học, thay đổi các khóa học hoặc...

   ĐẦU TƯ

   Úc là một quốc gia ổn định và có rủi ro đầu tư thấp do nền kinh tế vững mạnh, các ngành công nghiệp năng động và mối quan hệ chặt chẻ với thế giới...

   BẢO HIỂM

   Bảo hiểm sức khỏe sinh viên và du khách nước ngoài. Du học sinh và du khách được yêu cầu phải có bảo hiểm y tế và bệnh viện trong khi học hoặc du lịch...

   Về Công Ty AETC Consulting Group

   Testimonials

   4.5

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

   Archana Parekh
   Director of ABC
   4.5

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

   Archana Parekh
   Director of ABC
   4.5

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

   Archana Parekh
   Director of ABC