Giáo Dục

Giáo Dục

  • Tiểu học – bắt đầu từ dự bị đến lớp 6
  • Trung học cơ sở – bắt đầu từ lớp 7 đến lớp 12
  • Giáo dục và Đào tạo nghề (VET) – dành cho những sinh viên muốn học tập và có được kinh nghiệm thực tế trong một nghề nghiệp mà họ quan tâm. Khóa học kết hợp lý thuyết và đào tạo tại chỗ để giúp sinh viên sẵn sàng làm việc trong ngành sau khi tốt nghiệp.
  • Sau khi hoàn tất lớp 12, sinh viên có thể học một lĩnh vực được lựa chọn tại một trường đại học đào tạo các khóa học từ nhân văn đến kỹ thuật và từ luật đến khoa học sức khỏe.

Sau khi đã tốt nghiệp bằng cấp ở Việt Nam, sinh viên có thể tiếp tục theo học các khóa học sau đại học về thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại Úc.

Sinh viên được yêu cầu phải có visa du học. Ngoài ra, sinh viên phải học với một tổ chức và một khóa học được đăng ký trên Sổ đăng ký khối thịnh vượng chung của các tổ chức và khóa học cho sinh viên nước ngoài (CRICOS) để tiếp tục có visa sinh viên hợp lệ.

get in touch with us