Visa Diện Tay Nghề

Visa Diện Tay Nghề

Người có tay nghề và kinh nghiệm ở nước ngoài có thể nộp đơn xin làm việc tại Úc theo visa nhập cư có tay nghề. Nghề nghiệp được đề cử cần phải nằm trong Danh sách Ngành Nghề Ưu Tiên Trung và Dài Hạn (MLTSSL), Danh sách Ngành Nghề Ưu Tiên Ngắn Hạn (STSOL), Danh sách nghề nghiệp khu vực (ROL) hoặc Danh sách ROL của Chương trình Di cư được bảo lãnh khu vực (RSMS), tùy thuộc vào visa bạn đang nộp đơn. Các kỹ năng phù hợp của ứng viên cần được đánh giá tại thời điểm nộp đơn.

AETC có thể hỗ trợ bạn yêu cầu đánh giá kỹ năng (skill assessment) như một phần của đơn xin visa bằng cách hướng dẫn bạn đạt yêu cầu của cơ quan đánh giá có thẩm quyền.

Visa Doanh Nghiệp Bảo Lãnh (visa 186)

Visa thường trú này cho phép người lao động có tay nghề cao ở nước ngoài làm việc tại Úc. Có hai giai đoạn của quy trình cho visa này: đề cử bởi một chủ doanh nghiệp Úc được phê duyệt, tiếp theo là đương đơn nộp visa theo diện được đề cử. Đương đơn phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vị trí công việc được đề cử.

Có ba diện visa ENS này:

Diện định cư trực tiếp
 •  Diện này dành cho đương đơn chưa bao giờ hoặc làm việc một thời gian ngắn tại Úc và không đủ điều kiện cho diện Chuyển tiếp Tạm trú.
 • Đương đơn phải có kỹ năng tay nghề (skills assessment) trong danh sách nghề trung và dài hạn (MLTSSL).
 • Trừ khi được miễn, đương đơn phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong nghề nghiệp được đề cử.
Diện Thỏa thuận Lao động
 • Diện này dành cho đương đơn được chủ doanh nghiệp bảo lãnh qua thỏa thuận lao động.
 • Đương đơn có thể được yêu cầu kỹ năng tay nghề (skills assessment)
 • Hiện đang làm việc, hoặc sẽ làm việc cho chủ doanh nghiệp đề cử của bạn có tham gia thỏa thuận lao động.
Diện chuyển tiếp tạm trú
 • Diện này dành cho những đương đơn có visa làm việc tạm thời (có tay nghề) (visa 457 hoặc 482) đã làm việc cho chủ doanh nghiệp của họ với nghề nghiệp được đề cử trong ít nhất ba năm.
 • Đương đơn có thể được yêu cầu kỹ năng tay nghề (skills assessment)
 • Chủ doanh nghiệp muốn dành cho đương đơn vị trí công việc giống như khi bảo lãnh đương đơn với visa 482.

Visa Độc Lập Có Tay Nghề (visa 189)

Visa thường trú này cho phép công nhân lành nghề và công dân New Zealand có kỹ năng được sống thường trú và làm việc ở bất cứ đâu tại Úc.

Có ba diện visa 189:

Diện Được Kiểm Tra Điểm

Visa dành cho người lao động có tay nghề không được chủ doanh nghiệp bảo lãnh hoặc được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ.

Đương đơn phải:
 • Có kỹ năng trong Danh sách Ngành Nghề Ưu Tiên Trung và Dài Hạn (MLTSSL) và cơ quan đánh giá có thẩm quyền sẽ đánh giá kỹ năng (skill assessment) của bạn.
 • Nộp đơn bày tỏ nguyện vọng (Expression of Interest) và được thư mời xin visa này
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú
 • Dưới 45 tuổi
Người có visa có thể:
 •  Sống, làm việc, học tập và ở lại Úc vô thời hạn với gia đình
 • Du lịch trong và ngoài nước Úc trong 5 năm
 • Nộp đơn xin quốc tịch Úc
Diện Công Dân Tân Tây Lan

Visa này cho phép công dân Tân Tây Lan đủ điều kiện đã thể hiện cam kết và đóng góp cho Úc, sống và làm việc tại Úc vô thời hạn.

Đương đơn phải:
 •  Giữ visa NZ đặc biệt (visa 444)
 • Đã cư trú tại Úc ít nhất 5 năm
 • Đáp ứng yêu cầu thu nhập cho mỗi năm trong bốn năm tài chính
Người có visa có thể:
 • Sống, làm việc, học tập và ở lại Úc vô thời hạn với gia đình
 • Du lịch trong và ngoài nước Úc trong 5 năm
 • Nộp đơn xin quốc tịch Úc
Diện Công Dân Hong Kong

Visa này cho phép công dân Hong Kong hoặc Quốc tịch Anh (ở nước ngoài) đủ điều kiện đã thể hiện cam kết và đóng góp cho Úc, sống và làm việc tại Úc vô thời hạn.

Đương đơn phải:
 •  Giữ hộ chiếu Hong Kong hoặc Quốc tịch Anh (ở nước ngoài)
 • Trong thời gian nộp đơn, giữ một trong những visa sau 485, 482 hoặc 457
 • Đã cư trú tại Úc ít nhất 4 năm dưới một trong những visa trên
 • Đã tuân thủ các điều kiện visa trước đây
 • Đáp ứng các yêu cầu về hạnh kiểm và sức khỏe
Người có visa có thể:
 • Sống, làm việc, học tập và ở lại Úc vô thời hạn với gia đình
 • Du lịch trong và ngoài nước Úc trong 5 năm
 • Nộp đơn xin quốc tịch Úc
Please complete an obligation free online assessment or book a consultation with our experienced migration agents.

Đây là visa thường trú cho công nhân lành nghề do chủ doanh nghiệp đề cử hoặc được đề cử bởi chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc.

Đương đơn phải:
 •  Có kỹ năng trong danh sách nghề nghiệp được bảo lãnh (CSOL) và được đánh giá bởi cơ quan đánh giá có thẩm quyền.
 • Nộp biểu hiện quan tâm và được mời nộp đơn xin visa này
 • Khi nhận được thư mời, bạn chỉ có 60 ngày nộp hồ sơ xin visa 190
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú
 • Dưới 45 tuổi
Người có visa có thể:
 • Sống, làm việc, học tập và ở lại Úc vô thời hạn với gia đình
 • Được hưởng các chế độ bảo hiểm và phúc lợi xã hội
 • Nộp đơn xin quốc tịch Úc

Visa tạm trú này giúp chủ doanh nghiệp giải quyết tình trạng thiếu lao động ở Úc bằng cách đưa lao động có trình độ khi chủ doanh nghiệp không thể tìm được lao động Úc có tay nghề phù hợp.

Đương đơn phải:
 •  Được đề cử cho một vị trí đã được phê duyệt.
 • Có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc liên quan trong nghề được đề cử
 • Có đánh giá kỹ năng (skill assessment)
 • Có trình độ tiếng Anh thành thạo (proficient)
Người có visa có thể:
 •  Làm việc tại Úc trong thời gian visa
 • Các thành viên trong gia đình có thể làm việc và học tập tại Úc
 • Có thể xin visa 186 để định cư Úc khi hội đủ điều kiện

Có ba diện theo visa TSS này:ư

Diện ngắn hạn
 • Diện này dành cho đương đơn phải được bảo lãnh để làm việc trong một nghề nghiệp được liệt kê trong Danh sách nghề nghiệp có tay nghề ngắn hạn (STSOL).
 • Đương đơn có thể làm việc tại Úc tối đa hai năm cho người bảo lãnh hoặc tối đa bốn năm nếu áp dụng Nghĩa vụ Thương mại Quốc tế (ITO).
Diện trung hạn
 • Diện này dành cho đương đơn phải được bảo lãnh để làm việc trong một nghề nghiệp được liệt kê trong Danh sách nghề nghiệp có tay nghề trung hạn (MLTSSL) hoặc Danh sách nghề nghiệp khu vực (ROL).
 • Đương đơn có thể làm việc tại Úc tối đa bốn năm.
Diện Thỏa thuận Lao động
 •  Diện này dành cho công nhân lành nghề được đề cử bởi những chủ doanh nghiệp có Thỏa thuận lao động với Bộ di trú.
 • Đương đơn có thể làm việc tại Úc tối đa bốn năm.

Visa tạm thời này dành cho du học sinh đã tốt nghiệp tại các trường cao đẳng, đại học tại Úc trong sáu tháng qua, được phép lưu trú tại Úc từ 18 tháng – 4 năm.

Đương đơn phải:
 • Đã hoàn thành khóa học được đăng ký trên CRICOS trong thời gian tối thiểu 2 năm
 • Đã có visa du học trong sáu tháng qua
 • Dưới 50 tuổi
Người có visa có thể:
 •  Sống tạm trú, học tập, du lịch và làm việc tại Úc
 • Bao gồm các thành viên trong gia đình

Có hai diện cho visa này:

Diện công việc sau đại học:

Diện này dành cho du học sinh có bằng cấp đủ điều kiện liên quan đến nghề nghiệp trong Danh sách nghề nghiệp có tay nghề trung và dài hạn (MLTSSL). Visa cho diện này được cấp trong 18 tháng.

Diện công việc sau học tập:

Diện này chỉ dành cho du học sinh tốt nghiệp tại các trường cao đẳng, đại học tại Úc. Visa sinh viên đầu tiên phải được cấp vào hoặc sau ngày 5 tháng 11 năm 2011. Visa cho diện này được cấp từ hai đến bốn năm, tùy thuộc vào trình độ chuyên môn.

Visa tạm trú này cho phép những người lao động có tay nghề đủ điều kiện được chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ đề cử sống và làm việc tại khu vực (regional) Úc, ngoài các thành phố lớn (Sydney, Melbourne và Brisbane)

Đương đơn phải:
 • Có kỹ năng trong một nghề nghiệp trong danh sách nghề nghiệp của tiểu bang hoặc lãnh thổ
 • Được đề cử bởi một cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ của Úc hoặc được bảo lãnh bởi một người thân đủ điều kiện
 • Dưới 45 tuổi
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú
 • Được mời nộp đơn xin visa này
 • Có đánh giá kỹ năng (skill assessment) tại thời điểm nộp đơn
Người có visa có thể:
 •  Sống, làm việc và học tập tại các khu vực được đề cử của Úc trong năm năm với gia đình
 • Đủ điều kiện để xin visa thường trú sau ba năm

Visa tạm trú này cho phép các nhà tuyển dụng khu vực (regional), ngoài các thành phố lớn (Sydney, Melbourne và Brisbane), giải quyết tình trạng thiếu người lao động Úc bằng cách cho phép chủ doanh nghiệp bảo lãnh công nhân có tay nghề phù hợp. Có hai giai đoạn của quy trình cho visa này: đề cử bởi chủ doanh nghiệp Úc được phê duyệt và tiếp theo là nộp visa theo diện được đề cử. Các kỹ năng phù hợp của đương đơn cần được đánh giá tại thời điểm nộp đơn.

Người có visa có thể:
 • Sống, làm việc và học tập tại các khu vực đề cử của Úc trong năm năm
 • Du lịch trong và ngoài nước Úc trong 5 năm
 • Nếu đủ điều kiện, nộp đơn xin cấp visa khu vực có tay nghề thường trú 191 sau ba năm kể từ visa 494 của bạn được cấp

Có ba diện visa 494:

Diện do Doanh Nghiệp Bảo Lãnh:
 • Đương đơn phải được chủ doanh nghiệp có doanh nghiệp hoạt động hợp pháp tại Úc đề cử
 • Ít nhất ba năm kinh nghiệm làm việc có liên quan trong nghề nghiệp được đề cử
Diện Thỏa thuận Lao Động:
 • Diện này dành cho đương đơn được chủ doanh nghiệp bảo lãnh qua thỏa thuận lao động giữa Chính phủ Úc và chủ doanh nghiệp.
 • Phải được tuyển dụng trong nghề nghiệp được đề cử trong ít nhất ba năm toàn thời.
Diện Người Đi Theo:
 • Diện này dành cho các thành viên của gia đình đương đơn chính được doanh nghiệp bảo lãnh (SESR) (tạm trú) (visa 494) đang nộp đơn riêng cho visa SESR của họ và muốn nộp chung với đương đơn chính SESR tại Úc.

Đây là visa thường trú cho những người lao động có tay nghề đã sống ít nhất hai năm và làm việc toàn thời gian trong ít nhất một năm trong một khu vực cụ thể của Úc.

Đương đơn phải:
 • Có visa tạm trú đủ điều kiện với visa 475, 487, 489, 495 và 496
 • Đã làm việc toàn thời gian trong ít nhất một năm theo một visa đủ điều kiện được liệt kê ở trên
 • Đã sống ở các khu vực cụ thể của khu vực Úc trong ít nhất hai năm
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và tính cách
Người có visa có thể:
 •  Sống, làm việc, học tập và ở lại Úc vô thời hạn với gia đình
 • Nộp đơn xin quốc tịch Úc
Please complete an obligation free online assessment or book a consultation with our experienced migration agents.